พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประดับยศเป็น ว่าที่ ร.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑
พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลต่อหน่วย จบ. ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๑ โดยมี พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ. ให้คณะตรวจเยี่ยมฯ ทราบ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองหนุนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ประดับยศ ส.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐๘ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงาน เลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชั้นนายพล เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๑ และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของ สม.ทบ. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ โดยมี คุณ กฤติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคม แม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทบ. โดยมีผลคะแนนดีเลิศเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วย ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. (บางปู) ต.บางปู อ.เมือง จว.ส.ป. เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ว่าที่ ร.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ. พร้อมทั้งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน ๑๓ ต.ค. ๖๑ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่า ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ. ( พ ) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ )เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับผู้ตรวจราชการ จบ.ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่า ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ที่ได้รับการ เลื่อนตำแหน่ง และปรับระดับเงินเดือนอัตรา พ.อ.(พ) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ทบ. ระหว่าง พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท (ผบ.ทบ. ท่านเก่า) กับ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ.ทบ. ท่านใหม่) ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ ณ รร.จปร. จว.น.ย. โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน จบ. ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทบ. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) และ สนามฟุตบอล พล.ปตอ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีมอบเงินรางวัล และงานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬา สังกัด ทบ. ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ณ พระอุโบสถวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ก.ท. โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจำเดือน ก.ย. ๖๑ เรื่อง “การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง” ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก และคณะ เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก และโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. พื้นที่ จว.ป.ท. และเขตทวีวัฒนา ก.ท. เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ พร้อมทั้งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่ ๓๒ และร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นให้แก่กำลังพลสังกัด นขต.ทบ. ที่มีที่ตั้งอยู่ใน บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกิตติขจร เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ หอประชุม สพ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธี ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่สังกัด ทบ. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกแม่บ้าน จบ. เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงานโครงการหลวง ๔๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน จว.ก.ท. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนา ยศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น (วงรอบ ๓ เดือน ก.ค. – ก.ย. ๖๑) และกำลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยในการสอบได้ลำดับ ๑ ในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ ทบ. ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑
คุณ วรัญญา ปิ่นแก้ว เป็นผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมพิธีมอบทุนยังชีพ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต จว.ก.ท. เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ โดยมี คุณ เบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทฯ ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน จว.ก.ท. เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. โกญจนาท ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ๔ หน่วยงาน (กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ.) ครบรอบ ๖๖ ปี ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณหน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน จากนั้น จก.จบ. ได้นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธี ถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๖๑ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางเคลือบ แก้วนิยม มารดา ร.อ. ฉัตรมงคล แก้วนิยม ประจำแผนก กธก.จบ. ณ วัดเปรมประชา (ศาลาใหญ่ติดองค์พระ) ต.บางพูน อ.เมือง จว.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. เป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมศพ นางเคลือบ แก้วนิยม มารดา ร.อ. ฉัตรมงคล แก้วนิยม ประจำแผนก กธก.จบ. ณ วัดเปรมประชา (ศาลาใหญ่ติดองค์พระ) ต.บางพูน อ.เมือง จว.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๑๑ ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ บก.มทบ.๑๑ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.๑ เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ศปภอ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๒๘ ณ ห้องประชุมเสนาวินิจฉัย บก.ศปภอ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สำเภา ชูศรี เป็นประธาน
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สตน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๐ ณ อาคารบุรุษรัตน สตน.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา เพื่อสุขภาพ บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พ.อ. เกษม ปิ่นแก้ว ผอ.กสวส.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมและเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑ กับทีมสโมสรระยอง เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ "อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี" ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา กง.ทบ. ครบรอบปีที่ ๗๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กง.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๑
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. พื้นที่เขตลาดพร้าว เขตทวีวัฒนา และจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๑
พ.อ. นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารประทวน สังกัด จบ. จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. รับฟังการแถลงผลการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๑
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล จบ. ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๖ คน ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของข้าราชการ จบ.
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ศซบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๗ ณ ลานรวมพล ภายใน บก.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิกาญจน์ เปี่ยมวุฒิ มารดา พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๙ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.ฉัตรเฉลิมพล บุศยกุล เป็นประธานในพิธี
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางศศิกาญจน์ เปี่ยมวุฒิ มารดา พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ และนำข้าราชการ จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๙ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ประธานในพิธี และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. กระทำพิธีสักการะศาลพระภูมิ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้า บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพลกรมจเรทหารบกพร้อมครอบครัว ทัศนศึกษาดูงาน ณ หาดปึกเตียน อ.ชะอำ จว.พ.บ., สถานพักฟื้นและผักผ่อน ทบ. (หาดเจ้าสำราญ), วัดห้วยมงคล, อุทยานราชภักดิ์ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีให้กับกำลังพลกรมจเรทหารบกและครอบครัว ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย ของ ทบ. ณ สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าพบ พล.ต.ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร ผบ.รร.นส.ทบ. ณ บก.รร.นส.ทบ. และทำการตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปชุดที่ ๑ ณ แหล่งสมาคม รร.นส.ทบ. ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และเข้าพบ พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. ณ บก.ศร. และทำการตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปชุดที่ ๑ ณ กบร.ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม จบ. ถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และเข้าพบ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ ณ บก.บชร.๓ และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บชร.๓ จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะตรวจเยี่ยม จบ. ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พล.ร.๔ จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ โดยมี พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.พล.ร.๔ ให้การต้อนรับ
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. อนุมัติให้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายให้กับกำลังพล จบ. ตามนโยบาย Smart Man ของ ผบ.ทบ. ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘, ๒๕ เม.ย. ๖๑ โดยได้รับการสนันสนุนครูผู้ฝึกสอนจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล จบ. ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยของ ทบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับกำลังพล จบ. โดยมี พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้นำกำลังพล จบ. รดน้ำขอพร ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และคุณเอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และการแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สธน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๗๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. เข้ารับการฝึกอบรมและสาธิตการใช้ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๑
พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา พธ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๖ ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะนายทหาร จบ. ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๐๙ และวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ รร.สธ.ทบ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๑ ” ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา พล.๑ รอ. ครบรอบ ๑๑๑ ปี ณ บก.พล.๑ รอ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ยก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๙๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ ยก.ทบ. อาคาร ๑ ชั้น ๓ ใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลในตำแหน่งพลขับรถของกรมจเรทหารบก ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑
พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหา ณ บชร.๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จว.ช.บ. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑ โดยมี พ.อ.ปิยะชาติ ธูปทอง เสธ.บชร.๑ ให้การต้อนรับ
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพลในตำแหน่งพลขับรถของกรมจเรทหารบก ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายบุญสร้าง เกิดมาก บิดาของ ร.ต.บุญประเสริฐ เกิดมาก ประจำแผนก จบ. ณ วัดศาลาแดง ศาลา ๑ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพของ นายบุญสร้าง เกิดมาก บิดา ร.ต.บุญประเสริฐ เกิดมาก ประจำแผนก จบ. ณ วัดศาลาแดง ศาลา ๑ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. พื้นที่เขตลาดพร้าว เขตทวีวัฒนา และจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม รร.ส.สส. เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑ โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) และคณะ เป็นผู้แทน จก.จบ. นำคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรือนจำทหาร ณ กอง รจ.มทบ.๑๑ จว.น.ฐ. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ร.๒๙ พัน.๒ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ โดยมี พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ รอง ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ มทบ. ๑๗ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.๑๗ ให้การต้อนรับ
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) และคณะ เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ มทบ. ๑๗ จว.ก.จ. โดยมี พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช รอง ผบ.มทบ.๑๗ ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ฯ ณ ร.๒๙ พัน.๒ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และครู อาจารย์ ของ จบ. กับ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะพร้อมด้วย พ.อ.ภัคถพณ ป้อมบุบผา รอง ผบ.พล.ปตอ. ร่วมรับฟังแถลงผลการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวนสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ ๒๖ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้องพลาวุธเปรมปรีดิ์ บก.นปอ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู ผบ.พล.ปตอ ณ บก.พล.ปตอ. และทำการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการรับตรวจกิจการทั่วไป ของหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ปตอ.๒ พัน.๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน "โครงการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่พิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์" โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่๒๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเงินสงเคราะห์บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ จำนวน ๓ ราย และเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล ทบ. จำนวน ๑ ราย ให้กับ กำลังพลของ จบ. รวม ๔ ครอบครัว จากกองทุนสวัสดิการ ทบ. ณ บริเวณหน้าห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัด และผลการปฎิบัติงานที่สำคัญจาก พ.อ.ปราโมทย์ เนียมสำเภา ผบ.กรม ทพ.๒๑ ณ บก.ทบ.ทพ.๒๑ อ.เมือง จว.ล.ย. และไปทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพรานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กำลังพล ทพ. ณ ร้อย.ทพ.๒๑๐๕ อ.เชียงคาน จว.ล.ย. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกจัดทำคู่มือการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. นำคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. นำคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. นำสมาชิกแม่บ้านและกำลังพล จบ. เข้าร่วมพิธีเปิด และอบรมโครงการสร้างความรู้การดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนของครอบครัวกำลังพล ทบ. โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ และคณะ เข้าพบ พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘ และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มทบ. ๑๘ และ รพ.ค่ายอดิศร จว.ส.บ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงอดิศรอุดมเดช และวางพวงมาลัยถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเข้าพบ พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม.และ ทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กรม นร.รร.ม.ศม. จว.ส.บ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมชมและเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑ กับทีมสโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑
พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง.จก.จบ.(๒) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง สะพานแดง กทม. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. พร้อมด้วย นทน.หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน.หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา นรด. ครบรอบ ๗๐ ปี โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด ฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง.จก.จบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ ๗" โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสุจิตรา ปุยะติ มารดา พ.อ.สิทธิศักดิ์ ปุยะติ น.จร. ประจำ จบ. ณ วัดจุมพลสุทธาวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ส.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารสังกัด จบ. ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมหาร ครบรอบปีที่ ๖๐ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา วศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๗ โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.๒ เป็นประธาน ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พื้นที่บางเขน กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้นจาก ทบ. ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ จ.ส.อ.หญิง ชนิสรา จันทร์อ้น สังกัด จบ. เนื่องจากเหตุบ้านพักอาศัยประสบอุทกภัยได้รับความเสียหาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธี เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ ณ ศาลพระชัยมงคลภูมิ บก.ทบ. พร้อมนำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. พร้อมร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๑ ภายในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงค์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ ณ อนุสรณ์สถานเเห่งชาติ (ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบหมายให้ พ.อ.นุกูล นรฉันท์ ผอ.กผน.จบ. นำข้าราชการ จบ. ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานจัดกิจกรรม " วันปีใหม่ วันครอบครัว วันเด็ก กรมจเรทหารบก " เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล จบ. และครอบครัว ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยของ ทบ. ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๑ ครบรอบ ๑๐๘ ปี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ณ กองบัญชาการทัพภาคที่ ๑ เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ปีที่ ๓๖ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางมาลี สุขมา มารดา พ.อ.นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. โดยมี พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๗ ดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ นางมาลี สุขมา มารดา พ.อ.นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ ม.ค. ๖๑ และนำข้าราชการ จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพฯ ณ ศาลา ๖ วัดพรหมวงศาราม ( วัดหลวงพ่อเณร ) ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๗ ดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเสื้อกีฬาให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ ๑๑๘ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น 4
บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 61
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ม.ค. ๖๑
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ หอประชุมกิตติเสนา เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สปช.ทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ ห้องประชุม 1 สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ. (1) และคณะ ร่วมรับเสด็จฯ ในโอกาสที่
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงาน
รำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม ( 26 ธ.ค. 2452 ) ครบรอบ 108 ปี
ณ รร.จปร. จว.น.ย. เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ร.๕ และ ร.๕ พัน.๑ ค่ายเสนาณรงค์ จว.ส.ข. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๐
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เข้าพบ พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561 ณ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข. เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ และเข้าพบ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42 และทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561 ณ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ จว.ส.ข. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. 60
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(1) รับฟังการแถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบราชการของ กรมจเรทหารบก ประจำปี 2561 และเป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จว.ช.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบราชการของ กรมจเรทหารบก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จว.ช.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมจเรทหารบก ประจำปี 2561 ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพุธที่ 20 ธ.ค. 60
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพล ตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. พื้นที่เขตลาดพร้าว เขตทวีวัฒนา และจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติ การตรวจกิจการทั่วไป
ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 และรับฟังการสรุปผลการฝึกฯ พร้อมกระทำพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร กิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ อาคารกรวิชญ์ ป.2 พัน.102 รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ 107 และวันทหารการข่าว ครบรอบปี 29 ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. อาคาร 1 ชั้น 4 ใน บก.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ศซส.สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ 52 ณ บก.ศซส.สพ.ทบ. อ.เมือง จว.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 13 ธ.ค. 60 โดยมี พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ทำการสักการะพระบรมรูป ร.5 และเข้าคารวะ พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร. ในโอกาสไปบรรยายพิเศษให้กับ นนร.จปร. ชั้นปีที่ 5 ที่จะจบการศึกษาในหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ณ หอประชุม ส่วนการศึกษา รร.จปร. อ.เมือง จว.นครนายก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เยี่ยมคำนับ พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา ประจำปี 2561 ณ พธ.ทบ. อ.เมือง จว.นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.นำกำลังพล จบ. ไปให้การช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ในการดับเพลิงจากเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ในชุมชนตรอกกระดังงา (ด้านทิศตะวันออกของวัดโสมนัส) และได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อเช้าวันที่ 6 ธ.ค.60 เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมต้อนรับ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย ( ตูน บอดี้สแลม ) พร้อมคณะวิ่งฯ ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"
พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการฯ บริเวณหน้าอาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค.60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ 1. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องจัดเลี้ยง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 บก.ทบ.
3. กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องรับรอง 212 และ 213 อาคาร 2 ชั้น 1 บก.ทบ.
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษาของนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กบส.สปช.ทบ. อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธาน ในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย.) ให้กับบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ จบ. และทางราชการ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธาน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60
นาง จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก พร้อมคณะ มอบสิ่งของให้กับผู้แทนกอง นขต.จบ. เพื่อแจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล กรมจเรทหารบก เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องเรียนกรมจเรทหารบก อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และ พล.ต.วรรนพ นาคประสิทธิ์ รอง ปช.ทบ. พร้อมด้วย นางจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก รวมทั้งข้าราชการจากกรมจเรทหารบก , สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก และสมาชิกชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ฯ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60
 

พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และข้าราชการ จบ. ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน สนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" บริเวณชั้น 1 อาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อ 23 พ.ย.60

 
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี์ รอง จก.จบ.(1) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กส.ทบ. ครบรอบปีที่ 65 ณ กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ จว.น.ฐ. เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.และคณะ ทำการสักการะอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และเข้าตรวจเยี่ยมการตรวจแนะนำด้านการจัดหา , งานก่อสร้าง และงานเรือนจำทหาร ของชุดตรวจ จบ.ต่อหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 ณ มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จว.ส.ฎ. เมื่อวันที่ 16 - 17 พ.ย.60 โดยมี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ
 
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(1) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุป
พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60
ในการตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลและหน่วยงานด้านการศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมคำนับ รอง มทภ.2 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของชุดตรวจแนะนำ ประจำปี 2561 ณ ร.23 พัน. 1 จว.น.ม. เมื่อวันที่ 7 - 8 พ.ย. 60
 
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และคณะ ร่วมงาน งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นและรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60
 
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี์ รอง จก.จบ.(1) ร่วมงานนิทรรศการ งานดีเฟนส์ และซิคิวริตี้ 2017 ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธาน ในการประดับยศให้กับนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก อาคาร บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60


 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และกำลังพล จบ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. ประจำปี 2560 ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ก.ท. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัว กรมจเรทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ภายในพื้นที่ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ครบ 107 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติขจร ภายใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน จบ.
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 60 

 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.รเณศ อินทร์ยิ้ม รอง มทภ.3 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจแนะนำ ประจำปี 2561
ณ มทบ.39, กอง พธ.พล.ร.4 และ ส.พัน.4 จว.พ.ล. ห้วงวันที่ 17 - 19 ต.ค. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 บก.ทบ. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 60  
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน จบ.
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 38 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 60  
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และกำลังพล จบ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี  
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60
 
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในการประชุมกำลังพล จบ. และมอบนโยบายการปฎิบัติงานปี 2561 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60  
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแทนเหล่าและสังกัด ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 60  
พิธีรับส่งหน้าที่ จก.จบ. ระหว่าง พล.ท.สมศักดิ์ สรไชยเมธา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (จก.จบ. ท่านเก่า) และ พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ (จก.จบ. ท่านใหม่) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ฯ ชั้น 4 จบ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60