พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานงานสวดพระอภิธรรรมศพ บิดา พันเอก สกลชัย สกลพัฒนานนท์
ณ วัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800