กรมจเรทหารบก ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ได้นำกำลังพลกรมจเรทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังกล่าว
ณ สนามฟุตบอล กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800