พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารบก
ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาจเรสัมพันธ์ ณ โรงแรมธารามันตรา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี จเรทหาร เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800