พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กำลังพลสังกัด กรมจเรทหารบก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800