พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้แทน พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ปิ่นสุดา สุขสองห้อง มารดาของ พันตรี ภัทรกร สุขสองห้อง ณ เมรุวัดราษฎร์นิมิต
หมู่ ๔ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐
 

 

 

 

 


 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800