แหนบ " พระมหาวชิราวุธ "
                          แถลงรูป และความหมาย  : รูปแหนบมีลายพระมหาวชิราวุธ  มีสีเงิน อันหมายเอาพระบรมนามาภิไธยที่ต้องกัน ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า ปากกระจับ  ปากกระจับชั้นตั้งบนพระแท่นเท้าสิงห์เป็นรูปแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้สมกับพระบารมี ตามแบบแผนแห่งราชประเพณี เป็นสีทองพระมหาวชิร เขียนเป็นพระรัศมีโดยรอบแผ่ไปสุดขอบ หมายถึงพระบรมเดชานุภาพอันแผ่ไพศาลทั่วทุกสารทิศ อยู่ภายในขอบรักร้อยกระหนาบด้วยลายเนื่องที่เดินลายออกจากลายตาบทิศ อันเป็นตัวออกลาย อันหมายถึงความรักสามัคคี ร้อยรักร่วมภักดีในพระองค์ผู้ทรงเป็น "จเรทัพบก" พระองค์แรก เขียนเป็นสีทองในพื้นแหนบสีดำ ซึ่งเป็นสีวันพระบรมราชสมภพ คือวันเสาร์

 

 

ตราประจำ กรมจเรทหารบก

                           ความหมาย : เป็นรูปสุครีพตรวจพล หัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ หมายถึงการตรวจ การเสริมสร้างประสิทธิภาพความพร้อมรบ และการประหยัดของหน่วยทหาร เบื้องล่าง มีแถบปลายแหลมมีคำว่า " สุวิชาโน ธัมมานุ ธัมมะ ปฏิปันโน ธัมมัฏโฐ " แปลว่า รู้ธรรม ปฏิบัติธรรม และเป็นธรรม  หมายถึง การรู้ระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ และเป็นระเบียบ ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม เบื้องบนมีคำว่า " กรมจเรทหารบก " เบื้องล่างมีอักษรภาษาอังกฤษคำว่า " INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT "