-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

        
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
6
Yesterday
47
This Month
2,589
Last Month
4,629
This Year
24,383
Last Year
17,176

Start 06/07/2554
      
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา สตน.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๑
ณ อาคารบุรุษรัตน สตน.ทบ. กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ ๑๔๔
ณ บก.กช. ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๒
พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) ร่วมงานวันสถาปนา วศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๘๔
ณ บก.วศ.ทบ. พื้นที่บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน
คุณ วรัญญา  ปิ่นแก้ว ภริยา ผอ.กสวส.จบ. เป็นผู้แทนชมรมแม่บ้าน จบ. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
โครงการเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ โดยมี รศ.ดร. กฤษติกา  คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ศร. ครบรอบปีที่ ๑๑๓
ณ บก.ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก