-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

        
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 7 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
127
Yesterday
60
This Month
1,942
Last Month
3,257
This Year
1,942
Last Year
17,176

Start 06/07/2554
      
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สปช.ทบ. ครบรอบปีที่ ๖๑ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.
ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑
คุณ จีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด จบ. เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ. ในพื้นที่แห่งใหม่ บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๐๘ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. อาคาร ๑ ชั้น ๔ ใน บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก กทม. เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 


ฉบับที่ ๗๕ เดือน ก.ค.-ส.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๔ เดือน มิ.ย.๖๑
ฉบับที่ ๗๓ เดือน พ.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๒ เดือน เม.ย.๖๑
ฉบับที่ ๗๑ เดือน มี.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๐ เดือน ก.พ.๖๑
ฉบับที่ ๖๙ เดือน ม.ค..๖๑
ฉบับที่ ๖๒ เดือน พ.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๑ เดือน เม.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๐ เดือน ก.พ. - มี.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๙ เดือน ม.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๘ เดือน พ.ย.-ธ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๗ เดือน ต.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๖ เดือน ก.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๕ เดือน ส.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๔ เดือน ก.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๓ เดือน มิ.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๒ เดือน พ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๑ เดือน เม.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๐ เดือน มี.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๙ เดือน ก.พ.๕๙
ฉบับที่ ๔๘ เดือน ม.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๗ เดือน ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๖ เดือน พ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๕ เดือน ต.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๔ เดือน ก.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๓ เดือน ส.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๒ เดือน ก.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๑ เดือน มิ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๐ เดือน พ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๙ เดือน เม.ย.๕๘
ฉบับที่ ๓๘ เดือน มี.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๗ เดือน ก.พ.๕๘
ฉบับที่ ๓๖ เดือน ม.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๕ เดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๔ เดือน ต.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕