ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
7
Yesterday
111
This Month
1,674
Last Month
1,638
This Year
15,115
Last Year
37,133

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
กำลังพล สังกัดกรมจเรทหารบก ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๓ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๑,๓๕๐ ซีซี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐
กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกระโจมทอง โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก นำกำลังพลจิตอาสา กรมจเรทหารบก และกองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ จำนวน ๖๔ นาย เข้าร่วมขุดลอกคูระบายน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แด่พระสงฆ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ วัดกระโจมทอง ถนนบางกรวย-ไทยน้อย ซอย ๑๗ ก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ - ๑๕๓๐
กรมจเรทหารบก มอบเงินสวัสดิการ กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพลกรมจเรทหารบก และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดกรมจเรทหารบก จำนวน ๔ ครอบครัว โดยพลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรม พลตรี พยงค์ สุขมา บิดาของ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๕ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๗๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ ร้อยตรี ธนินทร์ เอมโอษฐ์ เป็น ว่าที่ ร้อยโท และ ร้อยตรีหญิง ชญาดา เมฆประยูร เป็น ว่าที่ ร้อยโทหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 

ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (21/06/64)

ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (11/06/64)


ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

อนุมัติยกเลิกการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพ หน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔