ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
32
Yesterday
28
This Month
1,355
Last Month
1,358
This Year
20,275
Last Year
37,133

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้แทน พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ปิ่นสุดา สุขสองห้อง มารดาของ พันตรี ภัทรกร สุขสองห้อง ณ เมรุวัดราษฎร์นิมิต หมู่ ๔ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐
กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้จากวิกฤตโควิด ร่วมรับซื้อมังคุด ณ ตลาดเกษตรสนามเป้า ททบ. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกรมจเรทหารบกปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก และคณะ รับมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน จำนวน ๕๐๐ กล่อง ตามโครงการแม่บ้านทหารบก ร่วมใจบรรเทาภัยโควิด-๑๙ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก ได้นำอาหารที่ได้รับมอบ พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ มอบให้ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) ผู้แทนกรมจเรทหารบก นำไปมอบให้กับประธานชุมชนวัดโสมนัส ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ และชุมชนตรอกกระดังงา กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๑๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ พันโท ณัครพล บุศยกุล เป็น ว่าที่ พันเอก พันโท สามารถ ไชยศิรินทร์ เป็น ว่าที่ พันเอก พันตรี วัสษา นีระภัย เป็น ว่าที่ พันโท และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก สมโภช อ่อนศรี เป็น จ่าสิบตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 

ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13/09/64)

ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (6/09/64)

ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ปละทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (30/07/64)

ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (29/06/64)

อนุมัติยกเลิกการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพ หน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔