-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

   
    
ติดต่อเรา
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ThaiCreate.Com Tutorials
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
4,729
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
4,729
ปีที่แล้ว
44,903
รวมทั้งหมด
147,699

เริ่มเก็บ 06/07/2554
      
   
    

คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 25 หลักสูตรการศึกษาของ จบ. ประจำปี 2558 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยที่มสบูรณ์ แข็งแรง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 28 ม.ค.58 โดยมี พ.อ.วิศาล ศิริไชย ประธานหลักสูตร เป็นหัวหน้าคณะ(ดูรูปต่อ)

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ. เป็นผู้แทน จก.จบ. นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร จบ. เข้าร่วมพิธีสวดอธิธรรมศพ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีต ผบ.ทบ. และ ผบ.ทหารสูงสุด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ศาลาปิยมหาราชอนุสรณ์ (ศาลา 100 ปี) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กทม.เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58(ดูรูปต่อ)

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้ามือสอง ครั้งที่ 2 เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนกองทุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหารบก เพื่อเข้าร่วมโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของ ทบ. โดยมี คุณวิภาดา สีตบุตร นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน ณ บริเวณสนามฟุตบอล อาคารสวัสดิการ ทบ.เกียกกาย) ถนนทหาร เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58(ดูรูปต่อ)

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ.เป็นประธานในการอบรมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี 2558 โดยมีนายทหารสัญญาบัตรจากหน่วยต่าง ๆ จำนวน 20 นาย เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 จบ. อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 58(ดูรูปต่อ)

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. ร่วมพิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ ณ ศาลพระชัยมงคลภูมิ บก.ทบ. พร้อมนำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.5 ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.5 หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. ร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 บก.ทบ. และพิธีถวายกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 ภายใน ร.11 รอ. โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 58(ดูรูปต่อ)

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก
Untitled Document

เอกสารการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2558

คำสั่ง ทบ. ที่ 349/2557 ลง 4 ธ.ค. 57..

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ฯ
หัวข้อการตรวจสอบและแบบประเมินผล ฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรมจเรทหารบก ขอเชิญชมมวยการกุศล "ศึกไพรอนันต์" เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการชั้นผู้น้อย และครอบครัว ช่วยเหลือบุตร/คู่สมรส ที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล จบ. ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ สนามมวยลุมพินี เริ่มแข่งขันเวลา 18.30 (สงวนสิทธิ์ชาวต่างประเทศ)

 

 


Untitled Document
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕
Untitled Document
ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน
"ในหลวง" เสด็จเปิดโครงการชลประทานพสกนิกรรับเสด็จฯ ล้นหลาม
รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาอย่างยิ่งใหญ่
กองทัพบก เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ
ทบ. เร่งประสานส่วนราชการและทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
เศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพบกขุดลอกคูคลอง
ทบ.สานต่อแนวทางพัฒนาศักยภาพทุกด้าน กำหนดปี ๒๕๕๕ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อก้าวสู่ “ความเป็นมืออาชีพของทหาร” (อ่านต่อ)
กองทัพบกนำร่องโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ "ราชินี"
ฉก.ร.๑๗ มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนให้กับราษฎร
"ยาเสพติด" จากเว็บสุขบัญญัติ
"ระบบฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต" ของสำนักงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทหารของแผ่นดิน ภารกิจด้วยหัวใจ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก
คู่มือการจ่ายเงินช่วยผู้ประสบภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท... (ดูรายละเอียด)... วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๔
หนังสือคู่มือกำจัดเชื้อในบ้าน...หลังน้ำท่วม
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
วีดีโอคลิป "แค่มีเธอข้างกาย(ทหารช่วยน้ำท่วม)"
วีดีโอคลิป "ขอขอบคุณทหารของประชาชน"
วีดีโอคลิป "ขอขอบคุณทหารของประชาชน ๒"
วีดีโอคลิป "ขอขอบคุณทหารของประชาชน ๔"
แผนที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและเส้นทางการเดินทาง
Update: เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน! ตรวจสอบน้ำท่วมทั่วประเทศ
กองทัพบกจับมือกระทรวงศึกษาธิการ และ กรุงเทพมหานคร สร้างสะพาน ทางเดินชั่วคราว ให้ประชาชนสัญจรในระหว่างน้ำท่วม เริ่มแล้วใน ๗ เขต ๑๙ สะพาน
ผู้บัญชาการทหารบก กำชับหน่วยทหารช่วยประชาชนในทุกมิติ ครอบคลุมเรื่องจัดการน้ำ คน สิ่งของ และการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาค
พระเจ้าอยู่หัว.ป้องกันน้ำท่วม.2538
มั่นใจคนไทยเกินล้าน ขอบคุณทหารที่ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ปี 54
ยังยิ้มได้ .....เพราะ พวกท่าน
ทหารของประชาชน
กำลังใจ ( ขอบคุณ ทหาร)
ขอบคุณทหารของประชาชน
เธอจะไม่มีวันเดินลำพัง ขอบคุณทหาร
คู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม (ครบทุกเรื่อง)
ข้อควรปฏิบัติ กลับเข้าบ้านหลังน้ำท่วม
ทหารช่วยน้ำท่วม
ทหารช่วยป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางบัวทอง
รัก(ทหาร)แล้ว..รักเลย
ชีวิตทหารใต้ 1
ชีวิตทหารใต้ 2 ภารกิจทหาร ฉก.13 ยะลา
ชีวิตทหารใต้ 3
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 1/4
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 2/4
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 3/4
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 4/4
ฉก.น.ธ.36 ช่วยเหลือชาวบ้านที่อ.ตากใบ
เหตุไม่สงบจชต.ครึ่งปี54ลดลง ประชาชนหวาดกลัวน้อยลง

 เจ้ากรมจเรทหารบก

พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา
    เจ้ากรมจเรทหารบก