ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
4
Yesterday
46
This Month
527
Last Month
3,149
This Year
38,441
Last Year
17,176

Start 06/07/2554
      
   
     

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒
พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล ต่อหน่วย จบ. และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ โดยมี พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ.
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก(๑) และ คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ (๒) ร่วมงานแถลงข่าวการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยและการออกร้านของ สม.ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ก.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒
คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก พร้อมด้วยคุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานสมาคมฯ (๑) และ คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ (๒) ร่วมงานแสดงความยินดีให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับนายพล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ก.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟสามเสน เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ต.ค. ๖๒ โดยมี พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update ๑๑/๑๑/๖๒
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์บรรทุกขนาดเล็กฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียนจักร ๑๙๙๕๔ โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง