-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

        
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
67
Yesterday
136
This Month
2,466
Last Month
3,579
This Year
9,564
Last Year
17,176

Start 06/07/2554
      
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ บก.นปอ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สวพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ สวพ.ทบ. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ของกำลังพลสังกัด จบ. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก