ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
2
Yesterday
187
This Month
187
Last Month
4,975
This Year
30,414
Last Year
37,133

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑ นาย คือ สิบตรี โชคอณัณ บัวเขียว เป็นสิบโท โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน ที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก วิทยา เกลี้ยงพร้อม เป็น ว่าที่ร้อยตรี และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก ดำรงศักดิ์ เพชรคุ้ม เป็น จ่าสิบตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ตรวจเยี่ยม กรมจเรทหารบก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ให้การต้อนรับ ณ กรมจเรทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และปรับเงินเดือนอัตรา พันเอก (พิเศษ) จำนวน ๒ นาย คือ พันเอก ประเสริฐ กองแก้ว และพันเอก สมพบ สีสมุทร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

- ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (Update 24/11/64)
- ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อการบรรจุเข้ารับราชการใน กรมจเรทหารบก (Update 24/11/64)
- รายละเอียดการปฏิบัติหลักสูตร นายทหารจเร ทบ. รุ่น 31
- คู่มือแนะนำการฝึกอบรมหลักสูตร จเร รุ่น 31.zoom
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 31
- ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามมัคคี ทอดถวาย ณ อุทยานธรรมไร่กิตติลักษณ์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวาลา ๑๓๐๐(30 พ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(3 ก.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก จำนวน 10 รายการ
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง
(8 ธ.ค. 63) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง