-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

   
    
ติดต่อเรา
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ThaiCreate.Com Tutorials
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
4,977
เดือนที่แล้ว
4,795
ปีนี้
9,772
ปีที่แล้ว
44,903
รวมทั้งหมด
152,742

เริ่มเก็บ 06/07/2554
      
   
    

พ.อ.ดนัย กฤตเมธาวี รอง จก.จบ.(1) และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกตรวจการจัดหา ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 25 ณ สโมสรนายทหาร สส. เมื่อวันที่ 20 ก.พ.58 และมอบโล่ที่ระลึกให้กับ พล.ต.พจงเจตน์ มีปิ่น เสธ.สส. ที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และสถานที่ทำการฝึกฯ(ดูรูปต่อ)

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการสุปผลการฝึกการตรวจกิจการทั่วไปของ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 25 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ พล.ปตอ. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58 และมอบโล่ที่ระลึกให้กับ พ.อ.อำนาจ คำวิเศษ ผบ.ปตอ.พัน.4 ที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และสถานที่ทำการฝึกฯ(ดูรูปต่อ)

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(2) เป็นผู้แทน จก.จบ. นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 25 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย และพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส กทม. เมื่อวันที่ 11 ก.พ.58 (ดูรูปต่อ)

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปรับมาตรฐานการตรวจและการสาธิตของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี 2558 ต่อหน่วย พัน.ร.จปร. อ.เมือง จว.น.ย. โดยมี พ.อ.ตรีบดินทร์ จิตรีศรีอร่าม ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 - 6 ก.พ.58(ดูรูปต่อ)

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ร.13 ณ ห้องประชุม ร.13 พัน.2 และตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป จบ. (ชุดที่ 2) ณ อาคารเอนกประสงค์ ฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของหน่วย ร.13 พัน.2 อ.เมือง จว.อ.ด. เมื่อวันที่ 3 - 4 ก.พ. 58 โดยมี พ.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง ผบ.ร.13, พ.ท.สุภัทร ชูตินันท์ ผบ.ร.13 พัน.2 และ ผบ.นขต.ร.13 ร่วมให้การต้อนรับ(ดูรูปต่อ)

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก
Untitled Document

เอกสารการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2558

คำสั่ง ทบ. ที่ 349/2557 ลง 4 ธ.ค. 57..

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ฯ
หัวข้อการตรวจสอบและแบบประเมินผล ฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรมจเรทหารบก ขอเชิญชมมวยการกุศล "ศึกไพรอนันต์" เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการชั้นผู้น้อย และครอบครัว ช่วยเหลือบุตร/คู่สมรส ที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล จบ. ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ สนามมวยลุมพินี เริ่มแข่งขันเวลา 18.30 (สงวนสิทธิ์ชาวต่างประเทศ)

 

 


Untitled Document
ฉบับที่ ๓๖เดือน ม.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕
Untitled Document
ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน
"ในหลวง" เสด็จเปิดโครงการชลประทานพสกนิกรรับเสด็จฯ ล้นหลาม
รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาอย่างยิ่งใหญ่
กองทัพบก เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ
ทบ. เร่งประสานส่วนราชการและทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
เศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพบกขุดลอกคูคลอง
ทบ.สานต่อแนวทางพัฒนาศักยภาพทุกด้าน กำหนดปี ๒๕๕๕ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อก้าวสู่ “ความเป็นมืออาชีพของทหาร” (อ่านต่อ)
กองทัพบกนำร่องโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ "ราชินี"
ฉก.ร.๑๗ มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนให้กับราษฎร
"ยาเสพติด" จากเว็บสุขบัญญัติ
"ระบบฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต" ของสำนักงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทหารของแผ่นดิน ภารกิจด้วยหัวใจ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก
คู่มือการจ่ายเงินช่วยผู้ประสบภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท... (ดูรายละเอียด)... วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๔
หนังสือคู่มือกำจัดเชื้อในบ้าน...หลังน้ำท่วม
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
วีดีโอคลิป "แค่มีเธอข้างกาย(ทหารช่วยน้ำท่วม)"
วีดีโอคลิป "ขอขอบคุณทหารของประชาชน"
วีดีโอคลิป "ขอขอบคุณทหารของประชาชน ๒"
วีดีโอคลิป "ขอขอบคุณทหารของประชาชน ๔"
แผนที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและเส้นทางการเดินทาง
Update: เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน! ตรวจสอบน้ำท่วมทั่วประเทศ
กองทัพบกจับมือกระทรวงศึกษาธิการ และ กรุงเทพมหานคร สร้างสะพาน ทางเดินชั่วคราว ให้ประชาชนสัญจรในระหว่างน้ำท่วม เริ่มแล้วใน ๗ เขต ๑๙ สะพาน
ผู้บัญชาการทหารบก กำชับหน่วยทหารช่วยประชาชนในทุกมิติ ครอบคลุมเรื่องจัดการน้ำ คน สิ่งของ และการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาค
พระเจ้าอยู่หัว.ป้องกันน้ำท่วม.2538
มั่นใจคนไทยเกินล้าน ขอบคุณทหารที่ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ปี 54
ยังยิ้มได้ .....เพราะ พวกท่าน
ทหารของประชาชน
กำลังใจ ( ขอบคุณ ทหาร)
ขอบคุณทหารของประชาชน
เธอจะไม่มีวันเดินลำพัง ขอบคุณทหาร
คู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม (ครบทุกเรื่อง)
ข้อควรปฏิบัติ กลับเข้าบ้านหลังน้ำท่วม
ทหารช่วยน้ำท่วม
ทหารช่วยป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางบัวทอง
รัก(ทหาร)แล้ว..รักเลย
ชีวิตทหารใต้ 1
ชีวิตทหารใต้ 2 ภารกิจทหาร ฉก.13 ยะลา
ชีวิตทหารใต้ 3
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 1/4
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 2/4
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 3/4
สันติสุขสู่ชายแดนใต้ 4/4
ฉก.น.ธ.36 ช่วยเหลือชาวบ้านที่อ.ตากใบ
เหตุไม่สงบจชต.ครึ่งปี54ลดลง ประชาชนหวาดกลัวน้อยลง
โครงการพระราชดำริ

 เจ้ากรมจเรทหารบก

พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา
    เจ้ากรมจเรทหารบก