-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-
           
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ หอประชุมกิตติเสนา เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สปช.ทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ ห้องประชุม 1 สปช.ทบ. ชั้น 5 อาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค. 60 โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ. (1) และคณะ ร่วมรับเสด็จฯ ในโอกาสที่
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงาน
รำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม ( 26 ธ.ค. 2452 ) ครบรอบ 108 ปี
ณ รร.จปร. จว.น.ย. เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธ.ค. 60
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘
และรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน/บุคคล
พลเรือน (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

สำรวจกำลังพลด้านการศึกษาหลักสูตรสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- แบบฟอร์มข้อมูลกำลังพลที่ประสงค์เข้ารับการศึกษา

ผลงานที่สำคัญของรัฐบาล และ คสช.

ประชารัฐ...เดินหน้าประเทศไทย โดย น้องเบส...อรพิมพ์ รักษาผล

สร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญไทย โดย อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์


ฉบับที่ ๖๘ เดือน พ.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๗ เดือน ต.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๖ เดือน ก.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๕ เดือน ส.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๔ เดือน ก.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๓ เดือน มิ.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๒ เดือน พ.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๑ เดือน เม.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๐ เดือน ก.พ. - มี.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๙ เดือน ม.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๘ เดือน พ.ย.-ธ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๗ เดือน ต.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๖ เดือน ก.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๕ เดือน ส.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๔ เดือน ก.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๓ เดือน มิ.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๒ เดือน พ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๑ เดือน เม.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๐ เดือน มี.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๙ เดือน ก.พ.๕๙
ฉบับที่ ๔๘ เดือน ม.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๗ เดือน ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๖ เดือน พ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๕ เดือน ต.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๔ เดือน ก.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๓ เดือน ส.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๒ เดือน ก.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๑ เดือน มิ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๐ เดือน พ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๙ เดือน เม.ย.๕๘
ฉบับที่ ๓๘ เดือน มี.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๗ เดือน ก.พ.๕๘
ฉบับที่ ๓๖ เดือน ม.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๕ เดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๔ เดือน ต.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕