-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

        
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
12
Yesterday
163
This Month
1,209
Last Month
3,218
This Year
15,128
Last Year
23,492

Start 06/07/2554
      
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ กำลังพลเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประดับยศเป็น ว่าที่ ร.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑
พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลต่อหน่วย จบ. ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๑ โดยมี พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ. ให้คณะตรวจเยี่ยมฯ ทราบ
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองหนุนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ประดับยศ ส.ต. สังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 

- กรมจเรทหารบก กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๘ ระยะเวลาการศึกษา ๓ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๒
๒. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๓ สัปดาห์ ระหว่าง วันที่ ๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๒


ฉบับที่ ๗๕ เดือน ก.ค.-ส.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๔ เดือน มิ.ย.๖๑
ฉบับที่ ๗๓ เดือน พ.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๒ เดือน เม.ย.๖๑
ฉบับที่ ๗๑ เดือน มี.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๐ เดือน ก.พ.๖๑
ฉบับที่ ๖๙ เดือน ม.ค..๖๑
ฉบับที่ ๖๒ เดือน พ.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๑ เดือน เม.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๐ เดือน ก.พ. - มี.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๙ เดือน ม.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๘ เดือน พ.ย.-ธ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๗ เดือน ต.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๖ เดือน ก.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๕ เดือน ส.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๔ เดือน ก.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๓ เดือน มิ.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๒ เดือน พ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๑ เดือน เม.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๐ เดือน มี.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๙ เดือน ก.พ.๕๙
ฉบับที่ ๔๘ เดือน ม.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๗ เดือน ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๖ เดือน พ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๕ เดือน ต.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๔ เดือน ก.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๓ เดือน ส.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๒ เดือน ก.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๑ เดือน มิ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๐ เดือน พ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๙ เดือน เม.ย.๕๘
ฉบับที่ ๓๘ เดือน มี.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๗ เดือน ก.พ.๕๘
ฉบับที่ ๓๖ เดือน ม.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๕ เดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๔ เดือน ต.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕