ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
9
Yesterday
121
This Month
1,809
Last Month
3,625
This Year
1,809
Last Year
33,852

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบของขวัญวันเด็ก
ให้บุตรของกำลังพล สังกัด กรมจเรทหารบก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราชช ๒๕๖๕
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กำลังพลสังกัด กรมจเรทหารบก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ พันโท เถลิงเกียรติ คำดี และพันโท นรงฤทธิ์ สายใยทอง เป็น พันเอก โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก
- ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
- แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
- คู่มือแนะนำการฝึกอบรบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๑
- ประกาศการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๕
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๑
- รายละเอียดการปฏิบัติหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่น ๓๑
- คู่มือแนะนำการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่น ๓๑
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๑
- ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามมัคคี ทอดถวาย ณ อุทยานธรรมไร่กิตติลักษณ์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวาลา ๑๓๐๐(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนชุดตรวจกิจการทั่วไป
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.
(22 พ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30 พ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(3 ก.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก จำนวน 10 รายการ
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง
(8 ธ.ค. 63) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง