-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

        
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
6
Yesterday
59
This Month
2,250
Last Month
4,017
This Year
19,415
Last Year
17,176

Start 06/07/2554
      
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๕ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๒
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานจเร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ”
ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒
พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖
ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๖
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
โดยมี พล.ท. ธเนศ กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก