-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

        
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 5 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
71
Yesterday
65
This Month
3,086
Last Month
2,750
This Year
16,234
Last Year
17,176

Start 06/07/2554
      
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ จบ. ตามโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว" ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๒
พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ จบ. ตามโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว" ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. พร้อมด้วยคุณเอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. (๑) และคุณสมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. (๒) ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับนายพล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพล (มารดา) ร.ท. กิตติ ขำท้วม ตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล จบ. ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๒
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก