ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
29
Yesterday
22
This Month
198
Last Month
3,475
This Year
11,139
Last Year
40,797

Start 06/07/2554
      
   
     

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะตรวจเยี่ยมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓
ของชุดตรวจที่ ๓ ณ ป.๔ พัน.๔ ค่ายจิรประวัติ
อ.เมือง จว.น.ว. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมาย ยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการ
เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ก.พ. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิด
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
และพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ บริเวณด้านหน้า
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.พ. ๖๓ โดยมี
พล.อ. จักรชัย โมกขะสมิต ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ร่วมงานวัน
สถาปนา ขส.ทบ.ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ แหล่งสมาคม
นายทหารขนส่ง ขส.ทบ.เขตดุสิต ก.ท.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.พ. ๖๓
โดยมี พล.ท. ประเสริฐ นิมมานนท์ อดีต จก.ขส.ทบ.
เป็นประธาน
คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมจเรทหารบก(๒)ร่วมกิจกรรมเยี่ยมและพบปะ
สมาชิกแม่บ้านทหารบก และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ
และร้านผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วยกองทัพภาคที่ ๑ และ
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต ก.ท.
เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.พ. ๖๓ โดยมี
รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update ๑๖/๐๓/๖๓
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างพิธีเปิดและตกแต่งสถานที่
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update ๑๑/๑๑/๖๒
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์บรรทุกขนาดเล็กฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียนจักร ๑๙๙๕๔ โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง