ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
9
Yesterday
42
This Month
2,385
Last Month
2,113
This Year
30,105
Last Year
40,797

Start 06/07/2554
      
   
     

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัด จบ. จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๙ ก.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัด สตน.ทบ. จำนวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานการสืบสวนสอบสวนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ร.๒๙ พัน๑, พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ และ ป.๙ พัน.๙ ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update 16/09/63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่องานตรวจราชการของ กรมจเรทหารบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update 15/09/63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อม รยบ. โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียนจักร 7758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อม รดส. โตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนจักร 7876 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างพิธีเปิดและตกแต่งสถานที่
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update ๑๑/๑๑/๖๒
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์บรรทุกขนาดเล็กฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียนจักร ๑๙๙๕๔ โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง