ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
3
Yesterday
68
This Month
1,772
Last Month
2,192
This Year
17,405
Last Year
37,133

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
คุณ เอกทิพย์ เปี่ยมวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก และคณะ รับมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน จำนวน ๕๐๐ กล่อง ตามโครงการแม่บ้านทหารบก ร่วมใจบรรเทาภัยโควิด-๑๙ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมจเรทหารบก ได้นำอาหารที่ได้รับมอบ พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ มอบให้ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) ผู้แทนกรมจเรทหารบก นำไปมอบให้กับประธานชุมชนวัดโสมนัส ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ และชุมชนตรอกกระดังงา กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๑๓๐
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ พันโท ณัครพล บุศยกุล เป็น ว่าที่ พันเอก พันโท สามารถ ไชยศิรินทร์ เป็น ว่าที่ พันเอก พันตรี วัสษา นีระภัย เป็น ว่าที่ พันโท และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก สมโภช อ่อนศรี เป็น จ่าสิบตรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบกและคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๒ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย คือ นางสาวนันท์นภัส เจียมขุนทด และนางวีรยา อ่อนศรี เป็นสิบตรีหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐
กำลังพล สังกัดกรมจเรทหารบก ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๓ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๑,๓๕๐ ซีซี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 

ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (29/06/64)

ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (21/06/64)

ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (11/06/64)


ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

อนุมัติยกเลิกการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพ หน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔