-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-

        
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
72
Yesterday
85
This Month
1,725
Last Month
3,474
This Year
5,891
Last Year
23,492

Start 06/07/2554
      
   
    +++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก และคณะ เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก และโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. พื้นที่ จว.ป.ท. และเขตทวีวัฒนา ก.ท. เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๑
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ พร้อมทั้งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่ ๓๒ และร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นให้แก่กำลังพลสังกัด นขต.ทบ. ที่มีที่ตั้งอยู่ใน บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกิตติขจร เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ หอประชุม สพ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 

- กรมจเรทหารบก กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๘ ระยะเวลาการศึกษา ๓ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๒
๒. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๓ สัปดาห์ ระหว่าง วันที่ ๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๒


ฉบับที่ ๗๕ เดือน ก.ค.-ส.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๔ เดือน มิ.ย.๖๑
ฉบับที่ ๗๓ เดือน พ.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๒ เดือน เม.ย.๖๑
ฉบับที่ ๗๑ เดือน มี.ค.๖๑
ฉบับที่ ๗๐ เดือน ก.พ.๖๑
ฉบับที่ ๖๙ เดือน ม.ค..๖๑
ฉบับที่ ๖๒ เดือน พ.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๑ เดือน เม.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๐ เดือน ก.พ. - มี.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๙ เดือน ม.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๘ เดือน พ.ย.-ธ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๗ เดือน ต.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๖ เดือน ก.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๕ เดือน ส.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๔ เดือน ก.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๓ เดือน มิ.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๒ เดือน พ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๑ เดือน เม.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๐ เดือน มี.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๙ เดือน ก.พ.๕๙
ฉบับที่ ๔๘ เดือน ม.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๗ เดือน ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๖ เดือน พ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๕ เดือน ต.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๔ เดือน ก.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๓ เดือน ส.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๒ เดือน ก.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๑ เดือน มิ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๐ เดือน พ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๙ เดือน เม.ย.๕๘
ฉบับที่ ๓๘ เดือน มี.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๗ เดือน ก.พ.๕๘
ฉบับที่ ๓๖ เดือน ม.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๕ เดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๔ เดือน ต.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕