ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
151
Yesterday
170
This Month
2,714
Last Month
2,178
This Year
12,961
Last Year
33,852

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอำนวย คร่ำกระโทก บิดาของ สิบเอก ดนัย คร่ำกระโทก ณ วัดพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐
กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม นายอำนวย คร่ำกระโทก บิดาของ สิบเอก ดนัย คร่ำกระโทก ณ วัดพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นประธานในพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙๐๐
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เรือตรี สามภพ สายใยทอง บิดาของ พันเอก นรงฤทธิ์ สายใยทอง รองผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก ณ วัดโพธิ์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก
- ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- วิทยุแจ้งยืนยันและส่งตัวกำลังพลที่ได้รับการอนุมัติรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 11
- คู่มือแนะนำการฝึกอบรบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๑
- ประกาศการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๕
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๑
- รายละเอียดการปฏิบัติหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่น ๓๑
- คู่มือแนะนำการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่น ๓๑
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๑(19 พ.ค.65 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 10 รายการ สนับสนุน นขต.จบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(19 พ.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองสนับสนุนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจ
กิจการจเร รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18 พ.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยบ. ฟอร์ดเรมเจอร์ ทะเบียน จักร 19954
(12 เม.ย. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายและตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและพิธีปิด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 11
(22 ก.พ. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยบ. ฟอร์ดเรมเจอร์
(18 ก.พ. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนหลักสูตรนายทหารจเร รุ่นที่ 31
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 13 รายการ
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 6 รายการ
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยน.นิสสัน ซุปเปอร์ซาลูน
(19 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนชุดสืบสวนสอบสวน
(19 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุน นขต.จบ.
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนชุดตรวจกิจการทั่วไป
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.
(22 พ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30 พ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(3 ก.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก จำนวน 10 รายการ
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง
(8 ธ.ค. 63) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง