ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
108
Yesterday
170
This Month
2,128
Last Month
3,974
This Year
6,102
Last Year
40,797

Start 06/07/2554
      
   
     

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร บก.ขกท. แห่งใหม่
ณ พื้นที่ ยศ.ทบ. ฝั่งถนนพระราม ๕ เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๘
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทภ.๑ ครบรอบ ๑๑๐ ปี
ณ บก.ทภ.๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ โดยมี
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. จัดกิจกรรม “สังสรรค์ปีใหม่ วันเด็ก วันครอบครัว กรมจเรทหารบก”
เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กำลังพล จบ. และครอบครัว
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร สห.ทบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค. ๖๓
ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างพิธีเปิดและตกแต่งสถานที่
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update ๑๑/๑๑/๖๒
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์บรรทุกขนาดเล็กฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียนจักร ๑๙๙๕๔ โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง