ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
17
Yesterday
136
This Month
1,826
Last Month
2,704
This Year
33,363
Last Year
17,176

Start 06/07/2554
      
   
     

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ต.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ต.ค. ๖๒
พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ต.ค. ๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าท
ี่ของนายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ต.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล
ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑ ต.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก