-= ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ =-
           
   
    

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ครบ 107 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติขจร ภายใน บก.ทบ. เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในการประดับยศให้กับ นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น 4 บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อ 20 ต.ค.60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.และคณะ เข้าคารวะ พล.ต.รเณศ อินทร์ยิ้ม รอง มทภ.3 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจแนะนำ การตรวจในหน้าที่สายงานจเร ก่อนทำการตรวจประจำปี 2561
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 บก.ทบ. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 60
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น 4 บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘
และรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน/บุคคล
พลเรือน (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

สำรวจกำลังพลด้านการศึกษาหลักสูตรสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- แบบฟอร์มข้อมูลกำลังพลที่ประสงค์เข้ารับการศึกษา

ผลงานที่สำคัญของรัฐบาล และ คสช.

ประชารัฐ...เดินหน้าประเทศไทย โดย น้องเบส...อรพิมพ์ รักษาผล

สร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญไทย โดย อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์


ฉบับที่ ๖๒ เดือน พ.ค.๖๐
ฉบับที่ ๖๑ เดือน เม.ย.๖๐
ฉบับที่ ๖๐ เดือน ก.พ. - มี.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๙ เดือน ม.ค.๖๐
ฉบับที่ ๕๘ เดือน พ.ย.-ธ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๗ เดือน ต.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๖ เดือน ก.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๕ เดือน ส.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๔ เดือน ก.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๓ เดือน มิ.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๒ เดือน พ.ค.๕๙
ฉบับที่ ๕๑ เดือน เม.ย.๕๙
ฉบับที่ ๕๐ เดือน มี.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๙ เดือน ก.พ.๕๙
ฉบับที่ ๔๘ เดือน ม.ค.๕๙
ฉบับที่ ๔๗ เดือน ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๖ เดือน พ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๕ เดือน ต.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๔ เดือน ก.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๓ เดือน ส.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๒ เดือน ก.ค.๕๘
ฉบับที่ ๔๑ เดือน มิ.ย.๕๘
ฉบับที่ ๔๐ เดือน พ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๙ เดือน เม.ย.๕๘
ฉบับที่ ๓๘ เดือน มี.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๗ เดือน ก.พ.๕๘
ฉบับที่ ๓๖ เดือน ม.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๕ เดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๘
ฉบับที่ ๓๔ เดือน ต.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๓ เดือน ก.ย.๕๗
ฉบับที่ ๓๒ เดือน ส.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๑ เดือน ก.ค.๕๗
ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๙ เดือน เม.ย.๕๗
ฉบับที่ ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗
ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
ฉบับที่ ๒๕ เดือน ธ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๔ เดือน พ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๓ เดือน ต.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๒ เดือน ก.ย.๕๖
ฉบับที่ ๒๑ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๒๐ เดือน ก.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๙ เดือน มิ.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๘ เดือน พ.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๗ เดือน เม.ย.๕๖
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มี.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๕ เดือน ก.พ.๕๖
ฉบับที่ ๑๔ เดือน ม.ค.๕๖
ฉบับที่ ๑๓ เดือน พ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ต.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑๑ เดือน ก.ย.๕๕
ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕
ฉบับที่ ๙ เดือน ก.ค.๕๕
ฉบับที่ ๘ เดือน มิ.ย.๕๕
ฉบับที่ ๗ เดือน พ.ค.๕๕
ฉบับที่ ๖ เดือน เม.ย.๕๕
ฉบับที่ ๕ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๔ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๓ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๒ เดือน มี.ค.๕๕
ฉบับที่ ๑ เดือน มี.ค.๕๕