ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
7
Yesterday
63
This Month
3,052
Last Month
2,883
This Year
3,052
Last Year
40,797

Start 06/07/2554
      
   
     

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา สปช.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๖๒
ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.อ. นพพร ดุลยา หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา/หน.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป
และ พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) นำคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป และชุดตรวจการจัดหา
เดินทางไปตรวจ การจัดหาต่อหน่วย ดย.ทบ. ณ ดย.ทบ. เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อ.เมือง จว.ล.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒
คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก และสมาชิกสมาคมฯ
เยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล จบ. และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด จบ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๒
พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธ.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างพิธีเปิดและตกแต่งสถานที่
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง update ๑๑/๑๑/๖๒
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์บรรทุกขนาดเล็กฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียนจักร ๑๙๙๕๔ โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง