ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
16
Yesterday
119
This Month
1,468
Last Month
2,812
This Year
22,991
Last Year
33,852

Start 06/07/2554
      
   
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด+++
กรมจเรทหารบก จัดผู้แทนกรมจเรทหารบก จำนวน ๑ นาย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก อนุมัติให้ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ร่วมกับชุมชนเขตพระนคร จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ และพิธีไถ่ชีวิตโค ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ โดยมี พลตรี อานุภาพ ศิริมณฑล เลขานุการกองทัพบก เป็นประธาน
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจพิเศษงานก่อสร้าง (งานสนาม) ทำการตรวจหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๔๑ และกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ฯ
พันเอก นฤดล สุขมา รองกรมจเรทหารบก (๑) เป็นผู้แทน เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สวนทศมินทราภิรมย์ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พันเอก นฤดล สุขมา รองกรมจเรทหารบก (๑) เป็นผู้แทน เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๑ รูป, พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดป้ายสวนทศมินทราภิรมย์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สวนทศมินทราภิรมย์ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

- ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (01/06/65)
- ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อการบรรจุเข้ารับราชการในกรมจเรทหารบก (01/06/65)
- ประกาศ กรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (01/06/65)
- ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ประกาศการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๕(12 ก.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก นิสสันเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮจ ๑๓๒๐ จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
(7 ก.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก โตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนจักร ๗๘๗๖ จำนวน ๔ รายการ
(10 มิ.ย.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23 พ.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตกแต่งสถานที่ สำหรับการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23 พ.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ สำหรับการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(19 พ.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 10 รายการ สนับสนุน นขต.จบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(19 พ.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองสนับสนุนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจ
กิจการจเร รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18 พ.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยบ. ฟอร์ดเรมเจอร์ ทะเบียน จักร 19954
(12 เม.ย. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายและตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและพิธีปิด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 11
(22 ก.พ. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยบ. ฟอร์ดเรมเจอร์
(18 ก.พ. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนหลักสูตรนายทหารจเร รุ่นที่ 31
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 13 รายการ
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 6 รายการ
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยน.นิสสัน ซุปเปอร์ซาลูน
(19 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนชุดสืบสวนสอบสวน
(19 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุน นขต.จบ.
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนชุดตรวจกิจการทั่วไป
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.
(22 พ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30 พ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(3 ก.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก จำนวน 10 รายการ
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง
(8 ธ.ค. 63) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง