กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรืออุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 พร้อมจัดรถครัวสนามหรือโรงครัวสนาม สำหรับแจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน ๔๐๐ กล่อง พร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยจากวิกฤติ COVID-19 ณ ชุมชนวัดโสมนัส
โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และกำลังพลกรมจเรทหารบกร่วมกิจกรรม
โดยกองทัพภาคที่ ๑ ให้มณฑลทหารบกที่ ๑๑ (กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑)
สนับสนุนรถครัวสนาม จำนวน ๑ คันพร้อมพลขับรถและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง
ณ ชุมชนวัดโสมนัส  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๐๐


   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800