คุณแคทลียา เชนยไพบูลย์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนดิวตี้ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๗๕% บรรจุขนาด ๒๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๘๐ อัน แท่นเหล็กพร้อมเครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ และที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส จำนวน ๑ ชุด ให้กรมจเรทหารบก เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลของ กรมจเรทหารบกที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติและกำลังพลที่มาช่วยราชการ และใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวม ในกรมจเรทหารบก โดย พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๑๐

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800