กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบหน้ากากอนามัยและ
จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น รวมทั้งบุคลากรของ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมจเรทหารบก และกำลังพลจิตอาสากรมจเรทหารบก ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800