กำลังพล กรมจเรทหารบก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เวลา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐
 

 

 

 

 


 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800