พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารบก
มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องดื่ม
ให้โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800