หลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่

กลับหน้าหลัก

  
แบบประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร สำหรับนายทหารใหม่
ปีงบประมาณ 2566

นนร.รร.จปร. ติดต่อสอบถามบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้จากอาจารย์ผู้สอน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองแผน กรมจเรทหารบก โทร.ทบ. 98921
Scan QR Code
เพื่อเข้าใช้งาน