ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 1 Vistors
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ThaiCreate.Com Tutorials
Today
140
Yesterday
206
This Month
631
Last Month
4,834
This Year
36,300
Last Year
33,852

Start 06/07/2554
                
        
    
    

 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง+++
พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) นำคณะข้าราชการกรมจเรทหารบก พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก วางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจสายงานสัสดี ทำการตรวจ ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจเรือนจำทหาร ทำการตรวจ ณ เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมจเรทหารบก และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย เจ้ากรมจเรทหารบก มอบหมายให้ พันเอก เกษม ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกรมจเรทหารบก

     ข่าวประชาสัมพันธ์กรมจเรทหารบก

- แบบประเมินการฝึกอบรม หลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (23/10/65)

- ประกาศการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้่งแต่บัดนี้ - ๒๙ ม.ค. ๖๖ (19/10/65)

- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2566 (Update 11/10/65)

- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 (Update 11/10/65)

- ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน(24 พ.ย. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 9 รายการ สนับสนุนหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(7 ก.ย.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารรายงานข้อสรุปข้อบกพร่องจาก
การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(12 ก.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก นิสสันเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮจ 1320 จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
(7 ก.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก โตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนจักร 7876 จำนวน 4 รายการ
(10 มิ.ย.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23 พ.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตกแต่งสถานที่ สำหรับการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23 พ.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ สำหรับการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(19 พ.ค.65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน 10 รายการ สนับสนุน นขต.จบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(19 พ.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองสนับสนุนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจ
กิจการจเร รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18 พ.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยบ. ฟอร์ดเรมเจอร์ ทะเบียน จักร 19954
(12 เม.ย. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายและตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและพิธีปิด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 11
(22 ก.พ. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยบ. ฟอร์ดเรมเจอร์
(18 ก.พ. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนหลักสูตรนายทหารจเร รุ่นที่ 31
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 13 รายการ
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง จำนวน 6 รายการ
(25 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รยน.นิสสัน ซุปเปอร์ซาลูน
(19 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนชุดสืบสวนสอบสวน
(19 ม.ค. 65) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุน นขต.จบ.
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนชุดตรวจกิจการทั่วไป
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่
(16 ธ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สนับสนุนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.
(22 พ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30 พ.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(3 ก.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารรายงานสรุปข้อบกพร่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก จำนวน 10 รายการ
(16 ส.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 2 รายการ
(17 มิ.ย. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม รดส.ขนาดเล็ก
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง
(20 ม.ค. 64) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง
(8 ธ.ค. 63) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง


เจ้ากรมจเรทหารบก

พลตรี นุกูล นรฉันท์
เจ้ากรมจเรทหารบก
ลิงค์ที่น่าสนใจ