กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม นายอำนวย  คร่ำกระโทก บิดาของ สิบเอก ดนัย  คร่ำกระโทก
ณ วัดพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก เกษม  ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒) เป็นประธานในพิธี
และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800