พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800