กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๒) ตรวจหน่วย
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เขตดอนเมือง
และกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห้วงวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

  

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

  

  

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800