กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่า
ให้กับกำลังพลที่ได้รับการปรับระดับเงินเดือนเป็นอัตราพันเอก (พิเศษ) จำนวน ๑ นาย คือ พันเอก สุชาติ นันทศุภเศรษฐ์
โดยมีพันเอก นุกูล นรฉันท์ รองเจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๑๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800