กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจแนะนำที่ ๓ (การตรวจการจัดหา, งานก่อสร้าง (งานสนาม) และเรือนจำทหาร)
ตรวจแนะนำหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๓  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ในห้วงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีหน่วยรับการตรวจ จำนวน ๑๔ หน่วย

  

  

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800