กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๑) ตรวจหน่วย
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖, กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖
และกรมทหารราบที่ ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ห้วงวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
และตรวจหน่วยกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

  

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

  

  

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

  

กรมทหารราบที่ ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

  

  

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800