พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เรือตรี สามภพ  สายใยทอง บิดาของ พันเอก นรงฤทธิ์  สายใยทอง รองผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก
ณ วัดโพธิ์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800