กรมจเรทหารบก จัดพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธให้กับนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐
กำลังพลที่ปรับย้ายมารับราชการที่กรมจเรทหารบก และกำลังพลที่ได้รับแหนบพระมหาวชิราวุธแล้ว
และยังไม่ได้เข้าพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ รวมทั้งสิ้น ๓๙ นาย  ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔
อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐
โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800