คุณ เอกทิพย์  เปี่ยมวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก
พร้อมด้วยคุณ สมลักษณ์  นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ
เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓” ๒๕ ปี แห่งการ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธ.ค. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800