คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ.
เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800