พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงานภายใน บก.ทบ. จำนวน ๔ หน่วยงาน
ได้แก่ สลก.ทบ., กพ.ทบ., กบ.ทบ., และ สบ.ทบ. ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
เมื่อวันอังคารที่ ๖ ส.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800