พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙”
ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พล.ท. ธเนศ  กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800