พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กง.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๘๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กง.ทบ. อาคาร ๔ บก.ทบ. เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800