กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม เรือตรี สามภพ  สายใยทอง บิดาของ
พันเอก นรงฤทธิ์  สายใยทอง รองผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก
ณ วัดโพธิ์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก
เป็นประธานในพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800