พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานพิธีในงานวันสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๘
ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800