พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ของ นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธ.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800