พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศ ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา เขตบางเขน ก.ท.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800