กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ พันโทหญิง หงสรถ  เบญจจินดา เป็น พันเอกหญิง
และร้อยตรี อรรฐพณ  จันทรศรี เป็น ร้อยโท โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800