พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณรอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ
(สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๒
โดยมี พล.ท. ธเนศ  กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.(๕) เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800