กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรม    พลตรี พยงค์ สุขมา
บิดาของ พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๒)  ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๕
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๖๐๐ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๗๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800