กรมจเรทหารบก เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๓๐
โดยการฝึกปฏิบัติของนายทหารนักเรียนฯ ในห้วงวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ดังกล่าว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800