พล.ต. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800