พ.อ. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๓
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานการสืบสวนสอบสวนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800