พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ร.๒๙ พัน๑, พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ และ ป.๙ พัน.๙ ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ย. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800