กำลังพลกรมจเรทหารบก จำนวน ๒ นาย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800