พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800