กรมจเรทหารบก จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริจาคโลหิตถวายพระราชกุศล ณ ห้อง ๒๒๑ – ๒๑๓
กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800