พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙
ณ ห้องประชุม รร.ส.สส. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800