พล.อ. สุนัย  ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล
ต่อหน่วย จบ. และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ โดยมี พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ.

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800