พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สธน.ทบ. ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800