คุณ เอกทิพย์  เปี่ยมวุฒิ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก(๑) และ
คุณ สมลักษณ์  นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ (๒) ร่วมงานแถลงข่าวการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย
และการออกร้านของ สม.ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต ก.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800