คุณ จีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมจเรทหารบก พร้อมด้วย
คุณ เอกทิพย์  เปี่ยมวุฒิ รองประธานสมาคมฯ (๑) และ คุณ สมลักษณ์  นรฉันท์ รองประธานสมาคมฯ (๒) ร่วมงานแสดงความยินดีให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับนายพล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ก.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒  

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800