พล.ต. ประธาน   นิลพัฒน์ จก.จบ. นำคณะข้าราชการ จบ.
ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒
ณ บก.รร.จปร. อ.เมือง จว.น.ย. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800