พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ณ รพศ.๓ รอ. (ค่ายเอราวัณ) อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800