พันเอก นฤดล  สุขมา รองกรมจเรทหารบก (๑) เป็นผู้แทน เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๑ รูป,
พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดป้ายสวนทศมินทราภิรมย์ ในกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สวนทศมินทราภิรมย์ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๑ รูป

 

  

พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน

 

  

  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดป้ายสวนทศมินทราภิรมย์

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800